DeltraCeles logo

Vizari acte studii


Pentru ca actele de studii să poată fi apostilate pe original la Prefectură, sau vizate pe original prin Ministerul Afacerilor Externe (în funcţie de ţara în care sunt folosite), acestea în prealabil trebuie vizate la Inspectoratul Şcolar Judeţean (valabil pentru actele de studii preuniversitare) sau la Centrul National de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor - CNRED - (în cazul actelor de studii universitare şi postuniversitare).

Puteţi apela la serviciile noastre pentru vizarea actelor de studii după cum urmează:

 1. La INSPECTORATUL ŞCOLAR BUCUREŞTI vă putem reprezenta, pe bază de procură notarială, pentru vizarea actelor de studii preuniversitare emise în Bucureşti:
  • Certificat de absolvire a 8 clase
  • Diploma Bacalaureat
  • Diploma / Certificat studii postliceale
  • Foi matricole aferente, etc.
 2. Important: Vizarea la Inspectorat este posibilă doar dacă actul de studii este însoţit de o Adeverinţă de autenticitate eliberată de şcoala/liceul care a emis actul. Acolo unde este posibil, vă putem reprezenta şi la instituţiile de învăţământ respective (atât în Bucureşti, cât și în alte orașe) pentru obţinerea acestei Adeverinţe de autenticitate.

  În cazuri excepţionale, intermediem vizarea la inspectoratele şcolare din alte judeţe ale ţării, pentru actele de studii care nu au fost emise în Bucureşti.


 3. La CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR - CNRED - vă putem reprezenta pentru vizarea actelor de studii universitare emise în orice oraş al ţării:
  • Diploma Licenţă
  • Diploma Master
  • Diploma Doctorat
  • Adeverinţă nominală de înlocuire a diplomei
  • Foi matricole aferente
  • Suplimente la diplome
  • Programa analitică, etc.


Pentru recunoaştere în ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga, după vizarea prin instituţia din cadrul Ministerului Educaţiei, conform informaţiilor de mai sus, actul de studii urmează a primi Apostila care se emite în cadrul Prefecturii, apoi se realizează traducere autorizată în limba ţării în care vor fi folosite, semnătura traducătorului se legalizează notarial, iar la final traducerile se supralegalizează prin aplicarea Apostilei la Tribunalul competent.
O situaţie aparte o reprezintă Italia, unde în general este necesară Declaraţia de Valoare.

În cazul în care urmează să folosiţi actele de studii într-o ţară care nu este semnatară a Convenţiei de la Haga după vizarea prin instituţia din cadrul Ministerului Educaţiei, conform informaţiilor de mai sus, actele originale urmează a fi vizate prin Ministerul Afacerilor Externe, apoi se realizează traducere autorizată în limba ţării în care vor fi folosite, semnăturile traducătorilor se legalizează notarial, iar la final traducerile se supralegalizează prin Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi secţia consulară/ambasada ţării respective în România.

URGENŢE
Biroul nostru vă oferă aceste servicii complete cu cel mai scurt timp de predare posibil, fără aplicarea unor taxe de urgenţă pentru serviciile de apostilare şi supralegalizare.

Contact telefonic
(+40) 215.400.727
(+40) 721.226.635
(+40) 726.986.056
Email
Formular contact