CodeName logo

Traduceri legalizate


Pentru recunoaştere a documentelor in statele semnatare ale Convenţiei de la Haga, după aplicarea apostilei pe documentul original, acesta se traduce în limba ţării de destinaţie de către un traducator autorizat, inclusiv Apostila, după care semnătura traducătorului se legalizează de către un notar public, iar la final traducerea legalizată se supralegalizează cu Apostila aplicată de Tribunalul competent.

Dacă urmează să folosiţi documentele în ţări care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga, legalizarea originalului se va face prin Ministerul Justiţiei sau Ministerul Afacerilor Externe (în funcţie de tipul actului) şi, în unele cazuri, prin Consulatul ţării respective în România, apoi se realizează traducere autorizată şi legalizare notarială a acesteia, după care traducerea se supralegalizează prin Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Consulatul ţării respective în România.

Asigurăm traduceri legalizate în 36 de limbi străine, la preţuri competitive.
În preţul legalizării traducerilor este inclus şi serviciul de verificare/corectură a textului venit din partea traducătorului, pentru evitarea greşelilor legate de scrierea datelor, cifrelor, numelor, denumirilor.

În regim normal, o traducere legalizată se predă în 1 zi lucrătoare, iar în urgenţă predarea se poate face şi în aceeaşi zi (în funcţie de volumul de lucru şi de disponibilitatea traducătorilor nostri colaboratori la momentul respectiv)

Pentru estimare a termenului de predare în cazul procedurilor complete de apostilare / supralegalizare a traducerilor, vă rugăm să ne contactaţi direct.