CodeName logo

Supralegalizare


Oferim un serviciu specializat de supralegalizare pentru actele originale sau traducerile care sunt folosite în statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga.

CAMERA NOTARILOR:

La Camera Notarilor Publici, SUPRALEGALIZAREA se aplică fie pe originalele actelor notariale sau pe copiile legalizate notarial, cât și pe traducerile legalizate notarial.
Vă putem reprezenta pentru obţinerea supralegalizării actelor notariale şi a copiilor/traducerilor legalizate de notari din orice județ al României.

Menţiune: O traducere legalizată va putea fi supralegalizată doar dacă originalul actului tradus este emis de autoritățile române. Dacă vi se cere ca actul original să fie supralegalizat, acest lucru trebuie făcut înainte de efectuarea traducerii, pentru ca textul supralegalizării să fie cuprins în traducere.


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE:

Pentru actele care sunt folosite în străinătate, după aplicarea supralegalizării la Camera Notarilor Publici, actele vor fi vizate la Serviciul Consular din cadrul Ministerul Afacerilor Externe.

De asemenea, ștampila de la Serviciul Consular din cadrul Ministerul Afacerilor Externe este solicitată și în anumite situații pentru documentele emise în unele state nesemnatare ale Convenției de la Haga, după ce acestea au fost vizate de Consulatele sau Ambasadele românești din țara respectivă.

Biroul Code Name SRL vă stă la dispoziție pentru toate aceste formalități.


Consulatul din cadrul AMBASADEI REPUBLICII POPULARE CHINEZE din București:

Pentru documentele necesare obținerii sau prelungirii dreptului de ședere sau de muncă al cetățenilor români pe teritoriul R. P. Chineză, este nevoie ca certificatul de cazier și diploma ultimului nivel de studii absolvit să fie traduse, legalizate și supralegalizate (conform procedurii de mai sus), după care se aplică ștampila Consulatului din cadrul Ambasadei R.P. Chineze din București.

Biroul nostru are o experiență de peste 15 ani în soluționarea acestor tipuri de solicitări, putând furniza serviciul complet de supralegalizare pentru actele necesare în R.P. Chineză.