CodeName logo

Important de stiut


Este bine să ştiţi:


- Nu se pot apostila / supralegaliza în România decât acte emise de autorităţile române. Indiferent că apostilăm / supralegalizăm o copie legalizată notarial sau o traducere legalizată, originalul actului trebuie să fie emis de autorităţi din România. (Excepție: supralegalizarea la Ministerul Afacerilor Externe)

- Este bine să vă interesaţi din timp ce proceduri doriţi să fie aplicate pe actele dvs. Spre ex., dacă solicitaţi apostilarea originalului după ce actul a fost deja tradus şi legalizat, textul apostilei aplicate ulterior pe original nu apare în textul traducerii, iar refacerea actului presupune costuri suplimentare.

- Traducerea unui act nu poate fi apostilată / supralegalizată dacă originalul acestuia nu a fost, la rândul său, vizat corespunzător / apostilat / (supra)legalizat.

- Camera Notarilor Publici are cerinţe foarte stricte pentru apostilarea sau supralegalizarea traducerilor, astfel încât vă recomandăm să ne contactaţi în prealabil pentru a vă informa despre modul în care trebuie pregătite actele pentru a putea fi acceptate spre apostilare/supralegalizare.

- Pentru aplicarea Apostilei pe originalele actelor de studii superioare sau pentru legalizarea acestora prin Ministerul Afacerilor Externe (Diploma Licenţă, Diploma Master, Foi matricole etc.) acestea trebuie vizate în prealabil de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. Vă putem reprezenta în acest scop la CNRED, indiferent că sunteţi în România sau în străinătate, prin procură pe care o puteți da la notariat sau consulat.

- Pentru aplicarea Apostilei pe originalele actelor de studii preuniversitare sau pentru legalizarea acestora prin Ministerul Afacerilor Externe (Diplomă BAC, certificate capacitate, certificate de calificare profesională, foi matricole etc.), acestea trebuie vizate în prealabil de către inspectoratul şcolar din judeţul în care au fost emise actele. Vă putem reprezenta în acest scop la Insperctoratul Scolar București pentru actele emise în Bucureşti, doar în baza unei procuri din partea titularului actelor, indiferent dacă acesta se află în România sau în străinătate. Atentie! Pentru a putea fi vizate de către Inspectoratul Şcolar Bucureşti, fiecare act de studii trebuie însoţit de o adeverinţă de autenticitate, care se eliberează la liceul sau şcoala emitentă.

- Nu pot fi apostilate pe original la Prefectura sau legalizate pe original la Ministerul Afacerilor Externe certificatele de naştere / căsătorie / deces în format vechi (emise înainte de 1998), şi implicit, nici traducerile legalizate ale acestora nu pot fi apostilate/supralegalizate. Este necesar să preschimbaţi aceste certificate pentru a putea fi folosite în străinătate.